Jak zarządzać zespołem rozproszonym? Jakie są wady i zalety takiej organizacji pracy zespołu?

Zespoły rozproszone

Obecna sytuacja na rynku pracy wymusiła bez wątpienia nowe systemy pracy oraz zmianę jej struktury. Coraz częściej słyszy się o zespołach rozproszonych. Zdarza się tak, że pracownicy jednego działu, którzy do tej pory pracowali w jednym biurze, nie widzą się i nie mogą wejść w bezpośrednie interakcje. Czym są zespoły rozproszone? Dlaczego menadżerowie obecnie mają trudne zadanie do wykonania, polegające na synchronizacji i uporządkowaniu pracy osób, które pracują z domowego zacisza?

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Problemy współczesnych menadżerów dotyczą najczęściej synchronizacji pracy pracowników, którzy pracując nad jednym projektem, zmuszeni są do pozostania w domu. Sytuacja ta z pewnością utrudnia porozumiewanie się oraz opracowywanie poszczególnych działań tak, aby całokształt pracy zespołu był przemyślany i uporządkowany. Najprościej mówiąc, zarządzanie zespołem rozproszonym polega na:

Organizacji,

planowaniu,

kontrolowaniu,

motywowaniu pracowników.

Dlaczego zespoły rozproszone stają się tak powszechne?

Pracownicy wykonują swoje zadania w zupełnie różnych od siebie lokalizacjach, dlatego zadanie to wydaje się bardzo trudne. Obecnie są to jednak standardy, do których muszą dostosować się zarówno menadżerowie, jak i pracownicy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz przyszłe prognozy, z pewnością będziemy coraz częściej mieli do czynienia z systemem pracy tego typu. Z czego wynika ta tendencja? Przede wszystkim przyczynia się to tego rozwój technologi i cywilizacji. Jeszcze kilka lat temu takie hasła jak grywalizacja, mapowanie strumienia wartości czy cel smart były zupełnie nieznane. Dziś są to pojęcia, które znają zarówno podwładni, jak i podopieczni w korporacjach oraz innych miejscach
tego typu. Warto zaznaczyć, że łatwiej jest znaleźć specjalistę z innego kraju, który wykona tę pracę szybciej i efektywniej, dlatego wideo rozmowy i elektroniczne sposoby porozumiewania się stały się tak popularne. Co ciekawe, szacuje się, że aż 80% specjalistów z wybranych dziedzin pracuje zdalnie, wykonując pracę dla wielu różnych firm. Takie rozwiązanie do przede wszystkim elastyczność i oszczędność, jednak bez wątpienia taki typ współpracy bywa problematyczny.

Zarządzanie zespołem rozproszonym- Wady i zalety

Przywództwo w dzisiejszych czasach ma nieco inne konotacje niż kilka lat temu. Obecnie na czele zespołu staje najczęściej jedna osoba, która nadzoruje prace całego zespołu i ma decydujący głos. Pora więc zapoznać się zarówno z wadami, jak i zaletami zarządzania zespołem rozproszonym.

Zalety pracy z wykorzystaniem zespołów rozproszonych

Warto mieć także na uwadze ewentualne minuty wynikające z zarządzania zespołami rozproszonymi. Niestety taki styl pracy stwarza wiele wyzwań dla menadżerów, którzy nie są w stanie dokładnie weryfikować postępów w pracy oraz tego, jak wiele czasu pracownik poświęca na wykonanie projektu i jego poszczególnych kroków. Do największych wad należą tutaj te wynikające z komunikacji i synchronizacji pracy wszystkich członków zespołu. Jak wiadomo, każdy pracuje swoim rytmem, dlatego ważne są tutaj takie aspekty zarządzania, jak motywowanie oraz egzekwowanie postępów pracy.


Skuteczne i efektywne zarządzanie zespołami rozproszonymi- O czym warto pamiętać?

 1. Jasna definicja celów
  Dobrze sformułowane cele to podstawa funkcjonowania zespołu. Zmniejsza chaos. W trakcie ustalania celu ważne jest zwrócenie uwagi na kamienie milowe określenie i podział ról oraz przedstawienie wizji całego projektu.
 2. Realne spotkanie pracowników
  Zauważa się, że ludzie, którzy mieli okazję bezpośredniego spotkania, znacznie lepiej komunikują się wirtualnie. Spotkanie to warto przeprowadzić w początkowej fazie projektu.
 3. Zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi
  Do najnowocześniejszych narzędzi zaliczamy wideokonferencje, programy umożliwiające podgląd projektu, arkusze internetowe, nowoczesne platformy umożliwiające kontakt wielu uczestników dyskusji.
 4. Codzienna komunikacja
  Warto wdrożyć nawyk codziennie komunikacji, aby weryfikować postępy i motywować pracowników do większej wydajności. Zakresy tematów można wytyczyć elektronicznie lub SMS-owo.
 5. Wspólne decyzje i dbanie o lojalność
  Decyzje podejmowanie w zespole, a nie w pojedynkę są najczęściej bardziej przemyślane, a wspólna odpowiedzialność wzmaga lojalność grupy.
 6. Motywowanie
  Nie można zapominać o chwaleniu pracowników za ich postępy oraz starania. To jeden z
  najważniejszych elementów w trakcie pracy z zespołem rozproszonym.

Czym obecnie jest przywództwo?

Przywództwo na morzu

Czym w dzisiejszych czasach jest przywództwo? Jak zmieniała się jego definicja i rozumienie na przestrzeni lat oraz czym różni się przywództwo od zarządzania? Jaki jest dobry przywódca i jakie metody można zastosować w praktycznie każdym zespole? Oto odpowiedzi na te i inne pytania, które mogą nurtować osoby zainteresowane tym zagadnieniem.

Przywództwo wczoraj i dzisiaj

Ze względu na zmieniające się w czasie rozumienie przywództwa, bardzo ciężko jest podać jego jednoznaczną definicję. Niegdyś przywództwo było uznawane za równoznaczne z zarządzaniem. Dobry przywódca to miała być osoba, która potrafiła podporządkować sobie zespół, rozdzielić odpowiednio zadania, przypilnować jakości ich wykonania oraz wprowadzania ewentualnych poprawek. Jest to tak zwany transakcyjny typ przywództwa, który jest spotykany do dziś dnia, lecz już coraz rzadziej. Teraz zamiast zarządzania, częściej mówi się o partnerstwie oraz współpracy. Zarówno wedle badań, jak i doświadczeń wielu menedżerów oraz prezesów firm wynika, że jest to nie tylko model bardziej sprzyjający rozwojowi, ale także przynoszący więcej korzyści i bardziej efektywny.

Czym charakteryzuje się dobry przywódca?

Obecnie dobry przywódca to osoba godna zaufania oraz naśladowania. Ktoś, kto swoim przykładem potrafi pociągnąć za sobą współpracowników, zmotywować ich do wspólnego działania. W tym celu bardzo ważna jest pewność siebie lidera oraz jego wiara nie tylko we własne możliwości, ale także w możliwości całego zespołu.

Często menedżerowie współpracują przy projekcie razem ze swoim teamem, aby zbudować zażyłość oraz poczucie wspólnoty, poczucie, że realizowany cel ma służyć wszystkim. Podstawą do stworzenia takiej atmosfery jest między innymi zapewnienie bezpieczeństwa oraz przestrzeni na popełnianie błędów. Mogą się one zdarzać każdemu i dobry przywódca nie będzie za nie karał, lecz umożliwi wyciągnięcie wniosków i naprawę pomyłek. Zbudowanie wzajemnego zaufania jest niemalże najważniejszą cechą dobrze działającego zespołu.

Przywódcy także pobudzają i doceniają kreatywność członków swojego teamu, nie boją się przyznać im racji oraz uznać, że czyjś pomysł jest lepszy. Lider to osoba, która podtrzyma standardy oraz podniesie na duchu w razie niepowodzenia, a także zadba o dobre relacje międzyludzkie. Atmosfera w pracy jest niezwykle ważna i każdy pracownik dużo lepiej będzie się czuł i efektywniej działał, mając świadomość, że jest ważną częścią zespołu, a nie jedynie anonimowym człowiekiem, pracującym na czyjeś konto.

Metody wykorzystywane przed przywódców

Dobrzy przywódcy wiedzą, jakie metody i mechanizmy najlepiej sprawdzają się przy pracy zespołowej. Oczywiście, wszystko zależy od tego, z jaką załogą ma się do czynienia, w jakiej branży się pracuje oraz co jest celem do zrealizowania. Nie mniej jednak, pewne metody są możliwe do zastosowania w każdych warunkach.

Za podstawę nowoczesnych metod zarządzania uważana jest kultura organizacyjna. Wedle różnych definicji, najogólniej można ją uznać za wspólny system wartości, celów, oczekiwań i norm oraz metod pracy, jakie przyjmuje dana grupa, które jednocześnie odróżniają ją od innych grup. Obejmuje ona wszelkie niepisane zasady dotyczące standardu zachowania pracowników względem klientów oraz względem siebie nawzajem, a także standardu traktowania wszystkich pracowników przez szefa. Jest to element zespalający i jednoczący, który jest kluczowy dla stworzenia dobrze działającego, współpracującego ze sobą zespołu.

Ciekawą metodą jest także grywalizacja, czyli przeniesienie mechanizmów występujących w grach komputerowych na zarządzanie zespołem, w celu zwiększenia zaangażowania jego członków w rozwój danego projektu. Elementy takie jak współzawodnictwo pomiędzy poszczególnymi członkami drużyny, zdobywanie punktów, realizacja dodatkowych zadań, doskonale sprawdzają się także w prawdziwym życiu. Ludzie lubią być nagradzani za swoje osiągnięcia. I, mimo iż zawsze mówi się, że motywacja wewnętrzna jest bardziej istotna od zewnętrznej, wprowadzenie grywalizacji może być ciekawym sposobem na urozmaicenie pracy.

Ustalanie celów wedle zasady SMART sprawdza się na każdej płaszczyźnie życia, także tego biznesowego. Mimo iż został on stworzony w latach 80-tych XX wieku, jest wielokrotnie stosowany do dziś przez osoby zarządzające zespołami. SMART jest to akronim, w którym kolejne litery pochodzą od słów opisujących, jaki powinien być cel:

 • S – sprecyzowany
 • M – mierzalny
 • A – atrakcyjny
 • R – realistyczny
 • T – terminowy.

Zastosowanie metody SMART cel umożliwia wyjście od tych wytycznych oraz ustalenie szczegółowego planu działania, który pomoże zrealizować zamierzony plan w sposób szybki, efektywny i przyjemny.

Z kolei mapowanie strumienia wartości (VSM) jest techniką zaczerpniętą z branż zajmujących się produkcją przemysłową, jednak doskonale sprawdza się także w dziedzinach kreatywnych. Najprościej rzecz ujmując, polega na dokładnym opracowaniu bieżącego procesu twórczego, z uwzględnieniem ile czasu zajmuje każdy etap, dostrzeżeniu, w których miejscach występują niedociągnięcia i które elementy spowalniają cały proces. Następnie należy stworzyć plan docelowego wyglądu procesu oraz wprowadzić w życie zmiany, które umożliwią osiągnięcie tego stanu.

Jeszcze przywództwo, czy już partnerstwo?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nie ulega wątpliwości, że coraz częściej typowe przywództwo rozumiane jako zarządzanie zasobami ludzkimi, jest zastępowane przez współpracę oraz relacje partnerskie. Nie mniej jednak każdy zespół potrzebuje lidera, który będzie umieć poprowadzić swój team do osiągnięcia zamierzonego celu. Zatem, choć idea przywództwa ulega przemianom, z pewnością nie zaniknie ona całkowicie. Warto więc wiedzieć, jak być dobrym przywódcą w dzisiejszych czasach.

Rozwój osobisty mężczyzn

samorozwój

Rozwój osobisty to nic innego jak polepszanie jakości własnego życia w świadomy sposób. Najczęściej dotyczy on progresu w sferze zawodowej, emocjonalnej i intelektualnej. Panowanie nad stresem i emocjami, lepsza i bardziej efektywna praca, nauka języka czy lepszego zapamiętywania — to właśnie przykłady samodoskonalenia i rozwoju. Naprawdę osobisty jest on wtedy, kiedy dana osoba świadomie się go podejmuje i robi to z własnej nieprzymuszonej woli. W jaki sposób swój rozwój osobisty kształtują panowie?


Zalążki rozwoju osobistego


Można by pokusić się o wniosek, że jest to trochę jak psychoterapia wykonywana przez samego siebie. Jednak tutaj nikt nie ma problemów w sferze emocjonalnej — jest to po prostu chęć, aby życie było bardziej komfortowe i efektywne. Często bywa tak, że dostrzeganie takich wartości, jak samoświadomość pojawia się w obliczu problemów zawodowych, nerwic czy zaburzeń lękowych, które spowodowane są nadmiernym stresem i swego rodzaju „przegrzaniem kabli” w umyśle. Intensywna praca nad sobą, aby z tego wyjść daje dodatkowe profity w postaci zwiększonej świadomości. Bardzo często panowie, którzy przeszli długą psychoterapię z pozytywnym skutkiem nadal interesują się tą dziedziną nauki jako hobby. To właśnie wtedy poznaje się podstawowe wartości w sobie, swoje dobre i złe strony, a to z kolei jest furtką do samorozwoju. Rozwój osobisty u mężczyzn najczęściej dotyczy sfery zawodowej, w której najbardziej popularne aspekty to:- panowanie nad stresem,- asertywność,- umiejętność przemawiania i
wywierania wpływu,- świadomość, bycie tu i teraz.

Jaki rodzaj rozwoju osobistego preferują mężczyźni?


Rozwój osobisty dla przedstawicieli obu płci może być dokładnie taki sam. Mężczyźni jednak bardziej stawiają na samodoskonalenie się pod kątem swojej pracy — chcą zwiększyć swoje kompetencje, wydajność intelektualną i merytoryczną. To obszar, w którym chcą czuć się jak najpewniej. Być może jest to cywilizacyjny i kulturowy narzut, że to właśnie oni powinni utrzymać rodzinę i ponosić za nią odpowiedzialność. Oczywiście realia są zupełnie inne i kobiety coraz częściej sięgają po podobne metody rozwoju. Panowie wybierają techniki kształcenia lepszej koncentracji, zmniejszenia senności oraz radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach. Bardzo często sięgają również po techniki mindfulness, dzięki którym można obserwować swoje myśli, ale nie angażować się w ich treść, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem i jaką rolę tu pełnię — to pozwala na zmniejszenie stresu i napięcia oraz bardziej efektywne działanie. Popularne wśród mężczyzn są również techniki neurolingwistycznego programowania (NLP).

Co warto wiedzieć o rozwoju osobistym i zawodowym?

samorozwój osobisty i zawodowy

Rozwój osobisty to złożony proces, który przede wszystkim opiera się na zarządzaniu samym sobą. Jego celem jest nabycie intelektualnych, zawodowych oraz społecznych umiejętności, które w dzisiejszych czasach są niezwykle przydatne. Rozwój ten, w przeciwieństwie do zawodowego, trwa przez całe nasze życie i to właśnie on determinuje jakość naszego życia, a także to, kim jesteśmy.

Komunikacja — samorozwój osobisty

Efektywna komunikacja to sztuka, która polega na precyzyjnym, skutecznym oraz jednoznacznym przekazywaniu naszych myśli w kierunku odbiorcy. To również umiejętność poprawnego rozumienia informacji, jakie wysyła do nas rozmówca. Wbrew pozorom zdolność ta jest naprawdę trudna i wymaga sporo wysiłku zarówno od odbiorcy, jak i nadawcy. Omylnie zrozumiane informacje będą prowadziły do zakłopotania, napięcia oraz wielu nieporozumień, które w życiu zawodowym oraz osobistym są niezbyt mile widziane. W związku z tym, jeśli chcemy, aby nasz rozwój zawodowy oraz prywatny stale posuwał
się do przodu, musimy dokładnie zrozumieć, czym tak naprawdę jest nasza wiadomość, jak słyszą nas odbiorcy oraz to, kim tak naprawdę są.

Motywacja — samorozwój osobisty

Nie ma co się oszukiwać, zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym, motywacja odgrywa niezwykle istotną rolę. To od niej zależny jest obszar naszych kompetencji oraz to, czy będziemy w stanie osiągnąć określone cele. Czym tak naprawdę jest motywacja? To nic innego jak typ wewnętrznej energii, która rozpoczyna, a następnie podtrzymuje konkretne zachowania, dzięki którym możliwe jest dotarcie do oczekiwanego celu. Prawda jest taka, że bez względu na to, czy chcemy coś osiągnąć w aspekcie zawodowym, czy prywatnym, będziemy niezwykle zmotywowani do momentu, w którym tego po prostu nie zdobędziemy.

Przywództwo — samorozwój osobisty

Według wielu poglądów cech lidera powinniśmy szukać już w naszym wczesnym dzieciństwie. Prawda jest jednak taka, że nawet jeśli się nim nie urodziliśmy, to możemy zrobić naprawdę wiele, aby się nim stać. Nie ma co się oszukiwać, będzie to trudny proces wymagający od nas ciężkiej pracy, cierpliwości oraz wytrwałości. W rozwoju osobistym to właśnie umiejętność przewodniczenia jest niezwykle pożądana. Kim tak naprawdę jest skuteczny lider? To osoba, która jest w stanie troszczyć się o swój rozwój osobisty
oraz stale dąży do perfekcji w wielu personalnych dziedzinach. Nie możemy również nie wspomnieć o cechach interpersonalnych, które również odgrywają bardzo ważną rolę. W końcu każdy lider będzie miał do czynienia z wieloma osobami, z którymi będzie musiał stale się komunikować.

Dlaczego samorozwojem interesują się przeważnie kobiety?

samorozwój definicja

Kobiety znacznie częściej od mężczyzn interesują się samorozwojem i poszerzaniem swoich kompetencji. Nowe kursy, szkolenia, wykłady, książki – to przeważnie panie są bardziej zainteresowane tym, aby dawać z siebie więcej i wchodzić na wyższe poziomy, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że kobiety mają w sobie znacznie większą determinację do zmiany życia od mężczyzn? Co sprawia, że samoświadomość i pytania „kim jestem?” są domeną w znacznej części kobiet?

Czy samorozwój osobisty pozwala na osiągnięcie harmonii w życiu?

Wiele kobiet, za jedną ze swoich wartości podaje harmonię życia osobistego z zawodowym. Aby jednak taka harmonia mogła zapanować, kobieta musi włożyć sporo wysiłku, zarówno w budowanie relacji z innymi ludźmi, jak też i w swojej kariery. A w jaki sposób to zrobić najskuteczniej? Zainwestować w samorozwój! Obecnie świat daje tyle możliwości, że każda kobieta, nawet mama na urlopie macierzyńskim siedząca w domu, jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Można wybierać z takich aktywności, jak:

 1. Kursy o samorozwoju – zarówno te odbywające się stacjonarnie, jak i online – dotyczące wszystkiego, od zwiększania swojej pewności siebie, aż po kursy języków obcych.
 2. Książki o samorozwoju – na rynku znajduje się wiele pozycji, dzięki którym można w prosty i dość przystępny cenowo sposób podnieść swoje kompetencje.
 3. Szkolenia o samorozwoju – kilkudniowe spotkania mające na celu nauczenie konkretnych umiejętności bądź wzbudzenie odpowiedniej dozy motywacji, aby te umiejętności zdobyć samodzielnie.

Co najczęściej daje kobietom samorozwój osobisty?

Jakie zalety ma samorozwój? Oczywiście najważniejszą z nich jest zwiększenie poczucie własnej wartości – co wiele kobiet niezwykle ceni w swoim życiu. Kolejną zaletą, którą można przypisać samorozwojowi, to zwiększenie kompetencji – zarówno tych życiowych, jak i tych zawodowych. Dzięki temu można w życiu znacznie więcej osiągnąć, wspinać się po szczeblach kariery i w konsekwencji stać się niezależną finansowo.

Samorozwój psychologia

Oczywiście nie należy także zapomnieć o nauce zarządzania czasem – a raczej sobą w czasie. Za pomocą tej umiejętności można wieźć harmonijne życie, w którym nie trzeba wybierać pomiędzy pracą, rodziną a przyjaciółmi. I to właśnie ta cecha sprawia, że to kobiety, a nie mężczyźni, tak chętnie interesują się pojęciem samorozwoju i samoświadomości.

samorozwój książki

Rozwój osobisty to najlepsza inwestycja człowieka

Samorozwój

W czasach, kiedy bardzo dużą wartość wydaje się mieć pieniądz, a człowiek dąży do nieustannego
gromadzenia dóbr materialnych, często zapomina się o najważniejszej wartości- samym sobie.

Samorozwój co to

Człowiek jest czymś najcenniejszym na świecie i dlatego należy dążyć do tego, by każdy był
wyjątkowy i posiadał bogate wnętrze. Zapewnić to może samorozwój. Co jednak należy rozumieć pod tym pojęciem?

Samorozwój definicja

Samorozwój zaczyna się od świadomości tego, kim jestem. Samorozwój jest wartością niematerialną, jednak dającą dużo większe korzyści niż wiele dóbr materialnych razem wziętych. Tyle, ile człowiek z siebie da, tyle też będzie mógł dostać od życia, dlatego
tak istotne jest, by dbać o swoje wnętrze i umiejętności. Aby jednak można było się rozwijać w najlepszy możliwy sposób warto odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jestem i jakie wartości chcę w sobie pielęgnować? Aby pójść w dobrym kierunku w swoim życiu należy znać swoje wewnętrzne potrzeby, by wiedzieć, na jakim polu należy się doskonalić. Samoświadomość jest więc pierwszym krokiem w kierunku rozwoju osobistego. Samorozwój to nie tylko zdobywanie nowych, praktycznych umiejętności, ale również
budowanie swojej wewnętrznej siły i poszukiwanie swojej życiowej drogi. Może być to również pokonywanie złych nawyków. Wszystko to, co wzmocni nasze poczucie wartości czy umiejętności, będzie pewnego rodzaju samorozwojem.

Samorozwój osobisty?

Kiedy już się wie, jakie ma się oczekiwania wobec życia, a także jakie ma się mocne i słabe strony, można skupić się na rozwinięciu w sobie tych umiejętności, których się jeszcze nie posiada, a mogą wprowadzić wiele dobrego w życie. Jakie to mogą być umiejętności? Jest to kwestia indywidualna każdego człowieka, jednak jednym z kroków ku rozwojowi osobistemu może być:

 • nauka języka obcego
 • odnalezienie mentora i autorytetu
 • opanowanie nowego programu komputerowego
 • ćwiczenia fizyczne pomagające uzyskać wymarzoną sylwetkę, ale przede wszystkim zdrowie i
  pewność siebie
 • kurs gotowania
 • działalność charytatywna

Do listy tej można by dodawać coraz to nowe przykłady, jednak najważniejsze jest, by starać się
wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować rzeczy, na które do tej pory nie miało się odwagi i/lub
czasu.

Samorozwój nie zna granic wiekowych


Jeśli ktoś myśli, że jego czas na samodoskonalenie minął, jest w błędzie. Człowiek w każdym wieku jest
zdolny do pogłębiania swojej wiedzy i ugruntowania swoich wartości życiowych. Zwłaszcza, że wraz z
rozwojem technologicznym nabywanie nowych umiejętności jest niemal konieczne, by odnaleźć się we
współczesnym świecie.